โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายเจษฎา อิ่มอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายตฤณธภัฏฐ์ รุ่งเรือง ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวพันณิดา ด้วงท้วม ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชาลิสา บุญช่วยชู เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวมณีรัตน์ สุทธิศร ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด