โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 🗓️
♦️ นายตฤณธภัฏฐ์ รุ่งเรือง ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา
♦️ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
โดย ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด
♦️พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร
🤍รางวัลผลงาน Best Practice สถานศึกษาที่ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
🤍รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเงิน และระดับพื้นฐาน ปี ๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต๑

บทความล่าสุด