โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
โรงเรียนบ้านหาดทับยา ดำเนินจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทับยา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสุคนธ์ มูลนิล ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานนักเรียน เเละคณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ค่ะ

บทความล่าสุด